In 2017 draaide de dienst infrastructuur op volle toeren. Er zijn immers heel wat verschillende bouwprojecten in uitvoering. In het voorjaar werd gestart met de afbraak van een oude ziekenhuisvleugel. De nieuwbouw moeten tegen eind 2018 klaar zijn en zal o.a. volgende diensten huisvesten: dagziekenhuizen interne, oncologie en heelkunde, geriatrieafdeling met dagziekenhuis en consultaties en SP chronische en Palliatieve.

Om dit te realiseren werden directie en ondersteunende diensten begin 2017 verhuisd naar een gerenoveerd loftgebouw naast het ziekenhuis. Verder werd ook gestart met de afbraak en nieuwbouw van een andere vleugel waar verschillende consultaties zullen huisvesten, cardiorevalidatie en SP-afdelingen.