HRM ten aanzien van het artsenkorps was een zeer versnipperd thema binnen AZ Sint-Lucas. In 2017 werden al deze snippers samenbracht tot een geïntegreerd beleid, bestaande uit verschillende onderdelen: beschrijving van het aanwervingsproces, een volledig uitgewerkt inscholingstraject met o.m. een infodag en e-learningmodules, introductie van feedbackgesprekken, inzetten op vorming en leiderschap en tenslotte extra aandacht omtrent welzijn, een niet altijd evident thema onder de artsen. Dit alles moet er voor zorgen dat nieuwe artsen zich snel thuis voelen en dat het bestaande artsenkorps zich gesteund weet in hun diverse taken en in noden waarmee ze geconfronteerd worden.

 

<< Werken aan veiligheid en verbetering