Patiënten met bewegingsstoornissen kunnen voortaan ook terecht in het dagziekenhuis. Dit gaat van patiënten met Parkinson, essentiële tremor en dystonie tot meer zeldzame bewegingsstoornissen. In de dagkliniek wordt de patiënt in zijn geheel bekeken. Dat betekent dat er niet alleen aandacht is voor de bewegingsstoornis maar ook andere zaken in kaart gebracht worden: cognitieve problemen, een logopedische evaluatie en de familiale en sociale situatie. De aanpak is multidisciplinair: de neuroloog bespreekt samen met de parkinsonverpleegkundige, logopediste, kinesitherapeute en ergotherapeut welke de beste behandelingsmogelijkheden zijn. Patiënten krijgen de kans om verschillende behandelingsopties te leren kennen en vinden het fijn om ervaringen uit te wisselen met de andere patiënten.

dr. Chris Van der Linden & Camelia Bogaert_XE13924.jpg

<< Patiënt centraal