Oncologische patiënten krijgen voortaan bij de start van hun behandeling een map mee met daarin o.a. een medicatieschema, richtlijnen bij nevenwerkingen, een dagboek van de behandeling en handige telefoonnummers. Het doel van de map is om de communicatie tussen de patiënt, de huisarts, de specialist en iedereen die betrokken is bij de behandeling te optimaliseren.

< Patiënt centraal