Onze medewerkers dicht bij het bed van de patiënt betrekken in verbeteracties van de patiëntenzorg was de uitdaging in 2017. Om dit te realiseren zijn we gestart  met briefings aan de verbeterborden van onze teams. Tijdens deze wekelijkse korte meetings van 15 minuten wordt met de aanwezige medewerkers gebrainstormd over de resultaten van incidenten en voorbije themascans. Ook nieuwe ideeën en voorstellen van de  teamleden die genoteerd werden op het verbeterbord worden behandeld tijdens deze sessies.

Doel van het bespreken van de thema’s is een eerste korte briefing met reflecties en voorstellen van medewerkers. Als onderwerpen een diepe of bredere uitwerking vragen dan wordt dit verder gepland op teamvergaderingen, werkgroepen, enz…

Het organiseren van deze briefings in hun eigen werkomgeving alsook de beperkte tijdsinvestering maken deze verbetermethodiek laagdrempelig voor de medewerkers van de afdeling. De hogere participatiegraad heeft zo de verbetercultuur verhoogd binnen onze teams.

Teambord_DSF9795

<< Werken aan veiligheid en verbetering