Bij de opname van een bewoner uit een woonzorgcentrum is de communicatie over de zorgnoden, de medische toestand en wensen van de bewoner essentieel. In het project transmurale communicatie werden twee specifieke uitwisselingen ontwikkeld die samen een ketting vormen om de meest primaire medische- en zorginformatie digitaal uit te wisselen tussen enerzijds de huisarts en het woonzorgcentrum en anderzijds het woonzorgcentrum en het ziekenhuis.

De dienst informatica ontwikkelde ook een app die ervoor zorgt dat woonzorgcentra via de eHealthbox het traject van hun bewoner kunnen volgen in het ziekenhuis. Dit is opgestart met één woonzorgcentrum met de bedoeling om dit verder uit te breiden naar andere centra binnen de functionele bindingen van AZ Sint-Lucas.

ZORG sfeerbeelden_XE19942_wit.jpg

<< Werken aan veiligheid en verbetering